Obecné informace o projektu

Národní deska účastníků 1. světové války je elektronická pamětní deska, jejímž smyslem je shromáždit, uspořádat a jednotným způsobem prezentovat dostupné údaje o účastnících 1. světové války, původem z území dnešní České republiky.

Národní deska je vytvářena a spravována na územním principu podle samosprávných obcí České republiky. Každá zúčastněná obec, která se aktivně zapojí do projektu, vytváří elektronickou pamětní desku pro svůj správní obvod Ukázka stránky obce - Týniště nad orlicí. Desky jednotlivých obcí se slučují do celorepublikové databáze.

Základ Národní desky tvoří karta „účastníka 1. světové války“. Tato karta má databázovou strukturu a tvoří základní šablonu pro jednotné zpracování a prezentaci dat Národní desky. Ukázka karty vojáka

Kromě údajů předepsané datové struktury jednotlivých karet účastníka lze každou kartu doplňovat přímo vkládanými texty a dalšími přílohami, například dobovými fotografiemi, fotokopiemi či přepisy deníků a vzpomínek účastníků, korespondencí, mapami, fotografiemi hrobů či pamětních desek či jinou dokumentací. Na informace místopisné povahy lze provazovat souřadnicové GPS odkazy, které zobrazují lokality jednotlivých událostí na mapových serverech:

Organizační struktura projektu

Správce projektu

Projekt NÁRODNÍ DESKA ÚČASTNÍKŮ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY spravuje občanský spolek LOCAL HISTORY, z.s. se sídlem Sochorova 3226/40, 616 00 Brno-Žabovřesky (IČ:07078871). Spolek vytváří a spravuje databáze projektu a zajišťuje provoz webových stránek, jejichž prostřednictvím se tyto databáze prezentují veřejnosti.

Účastník projektu

Účastníky projektu mohou být:

Samosprávná obec

Aktivní účast v projektu pro samosprávnou obec představuje možnost vkládat a editovat vlastní historická data, mající vazbu na správní obvod příslušné obce a témata projektu Národní deska. Dále účastnická obec získá možnost prezentovat v rámci Národní desky svou vlastní pamětní desku obce: Ukázka stránky obce - Týniště nad orlicí, kterou lze rovněž umístit prostřednictvím příslušného odkazu na vlastní webové stránky obce.

Vkládání a editaci dat v databázi Národní desky zajišťuje účastnická obec prostřednictvím oprávněného zástupce obce a vlastních autorizovaných badatelů.

Autorizační procedura obce spočívá ve vyplnění jednoduché elektronické objednávky a v odsouhlasení podmínek účasti v projektu, které jsou nedílnou součástí této OBJEDNÁVKY: ZDE. Objednatel obratem obdrží od správce projektu přístupové heslo, opravňující jej aktivně editovat databáze Národní desky v rozsahu, který je definován v podmínkách účasti v projektu. Účast obce v projektu je zpoplatněna jednorázovým aktivačním poplatkem a ročním paušálním poplatkem v souladu s aktuálním ceníkem služeb správce projektu.

Stručný návod v pěti krocích, jak se zapojit do projektu Národní desky, naleznete: ZDE.

Autorizovaný badatel obce

Autorizovaný badatel je fyzická osoba, která je oprávněna vkládat a editovat data v databázi projektu Národní deska. Autorizaci badatele obce provádí elektronicky správce za příslušnou autorizovanou obec. Autorizace samostatného badatele obce je bezplatná. Autorizovaný badatel provádí svou činnost v souladu s podmínkami kodexu badatele: ZDE, jehož odsouhlasení je součástí autorizační procedury.

Stručný návod v šesti krocích, jak se stát autorizovaným badatelem obce v projektu Národní deska naleznete: ZDE.

Samostatný badatel

Samostatný badatel je fyzická osoba, která je oprávněna vkládat a editovat data v databázi projektu Národní deska. Autorizaci samostatného badatele provádí elektronicky správce projektu (LOCAL HISTORY z. s.). Autorizace samostatného badatele je bezplatná. Autorizovaný badatel provádí svou činnost v souladu s podmínkami kodexu badatele: ZDE, jehož odsouhlasení je povinnou součástí autorizační procedury.

Stručný návod ve čtyřech krocích, jak se stát samostatným badatelem v projektu Národní deska, naleznete: ZDE.