CHCETE SE JAKO OBEC STÁT ÚČASTNÍKEM PROJEKTU NÁRODNÍ DESKA ÚČASTNÍKŮ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

JAK NA TO V PĚTI JEDNODUCHÝCH KROCÍCH


KROK 1
USTANOVTE AUTORIZAČNÍHO ZÁSTUPCE OBCE V PROJEKTU

Ustanovte jednu osobu, která bude v rámci projektu plnit roli zástupce pro jednání se správcem projektu a zástupce pro autorizaci badatelů obce. Jméno a kontaktní údaje této osoby následně vyplňte do tabulky v čl. 2 OBJEDNÁVKY (viz KROK 2).

Hlavním úkolem této pověřené osoby bude provádění autorizací oprávněných badatelů za vaši obec a průběžná komunikace se správcem projektu v metodických a organizačních záležitostech.

Vámi stanovená osoba obdrží od správce projektu autorizační klíč a pokyny, na základě kterých bude obci zpřístupněn vstup do databáze projektu Národní deska. Pomocí autorizačního klíče bude zástupce rovněž aktivovat přístupy do databáze jednotlivým badatelům, které pro tyto účely schválíte.


KROK 2
VYPLŇTE A ODEŠLETE OBJEDNÁVKU A SCHVÁLENÉ PODMÍNKY ÚČASTI V PROJEKTU

Podrobně se seznamte s objednávkou a podmínkami účasti v projektu NÁRODNÍ DESKA: ZDE. Pokud s těmito podmínkami souhlasíte, vyplňte základní identifikační údaje, obsažené v čl. 2 dokumentu.

Důležité je zejména vyplnit správné a platné údaje u osoby, oprávněné k provádění autorizací za objednatele. Tato osoba následně obdrží autorizační klíč a pokyny k přístupu do databáze projektu Národní deska.

Máte-li formuláře v čl. 2 vyplněny a souhlasíte s ostatními podmínkami objednávky, proveďte vlastní objednání kliknutím na pole OBJEDNAT.


KROK 3
VYČKEJTE NA ZASLÁNÍ AUTORIZAČNÍHO KLÍČE A ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ

Po provedení objednávky vám správce projektu obratem odešle autorizační klíč pro vaši OBEC a další pokyny, jak aktivovat přístup do databáze projektu. Autorizační klíč a pokyny budou odeslány na kontaktní e-mail osoby, uvedené v čl. 2 OBJEDNÁVKY jako osoby oprávněné k provádění autorizací za objednatele.


KROK 4
USTANOVTE A AUTORIZUJTE SVÉ BADATELE

Ustanovte nejméně jednu osobu, která bude plnit roli autorizovaného badatele za vaši OBEC. Tato osoba (nebo osoby) obdrží oprávnění editovat databázi NÁRODNÍ DESKY ÚČASTNÍKŮ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY za vaši OBEC.

K tomuto účelu vyberte osoby alespoň částečně znalé badatelské práce (místní historiky, kronikáře apod.). Pověřené osoby musí mít rovněž přístup k internetu a přiměřené dovednosti v práci na počítači (internet, e-mail, práce se základními obecně užívanými typy souborů).

Autorizaci pověřeného badatele provedete podle organizačních pokynů, které obdržíte spolu s autorizačním klíčem v rámci KROKU 3. Součástí autorizace badatele je jeho předchozí vyjádření souhlasu s KODEXEM BADATELE: ZDE.


KROK 5
DEJTE SE DO PRÁCE

Autorizace badatele je posledním krokem, který je nezbytný pro aktivaci přístupu do databáze projektu Národní deska za vaši OBEC.

Do 30 dnů od vaší aktivace obdržíte od správce projektu fakturu pro provedení úhrady podle čl. 3 OBJEDNÁVKY.