CHCETE SE STÁT AUTORIZOVANÝM BADATELEM PROJEKTU NÁRODNÍ DESKA ÚČASTNÍKŮ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

JAK NA TO V ŠESTI JEDNODUCHÝCH KROCÍCH


KROK 1
ZJISTĚTE, ZDA SAMOSPRÁVNÁ OBEC ČR, ZA KTEROU CHCETE BADATELSKOU ČINNOST PROVÁDĚT, JE ČI NENÍ AKTIVNÍM ÚČASTNÍKEM PROJEKTU

Autorizaci badatele provádí pouze oprávněná osoba obce, která je aktivním účastníkem projektu. V prvním kroku se tedy přesvědčte, zda obec nebo obce, za které chcete tuto činnost provádět, jsou účastníky projektu. Informace o účasti obce v projektu NÁRODNÍ DESKA naleznete: ZDE.


KROK 2
OBEC NENÍ AKTIVNÍM ÚČASTNÍKEM PROJEKTU

Pokud zjistíte, že příslušná obec není účastníkem projektu, obraťte se na příslušného odpovědného zástupce obce (u malých obcí starosta, u větších obcí radní pro kulturu, předseda kulturní komise zastupitelstva apod.), seznamte je s projektem NÁRODNÍ DESKA a s vaším zájmem se tohoto projektu zúčastnit jako autorizovaný badatel. Požádejte je, aby se obec do projektu aktivně zapojila. Postup, jak zapojit obec do projektu naleznete: ZDE.

Jakmile se obec přihlásí do projektu NÁRODNÍ DESKY a získá autorizaci, postupujte podle kroku 3 a dalších.


KROK 3
OBEC JE AKTIVNÍM ÚČASTNÍKEM PROJEKTU

Pokud vaše obec je aktivním účastníkem projektu, kontaktujte osobu oprávněnou k provádění autorizací a požádejte ji, aby vaši osobu zavedla do systému jako autorizovaného badatele. Kontakt na osobu oprávněnou naleznete na základní desce příslušné obce.

Poznámka: Na pozici autorizovaného badatele obce není automatický nárok. Vaše autorizace je výlučně v kompetenci příslušné oprávněné osoby obce. Tato osoba vás může autorizovat, stejně tak vám může autorizaci kdykoli zrušit.


KROK 4
PŘIHLASTE SE DO SYSTÉMU

Jakmile vás osoba oprávněná k provádění autorizací zavede do systému, přidělí vám heslo, na základě kterého provedete první přihlášení.

Součástí autorizačního procesu při prvním přihlášení je odsouhlasení kodexu badatele, které je nezbytnou podmínkou vašeho vstupu do systému. S prohlášením autorizovaného badatele se seznamte: ZDE. Pokud kodex badatele odmítnete odsouhlasit, neproběhne proces vaší autorizace do konce a vstup do databáze NÁRODNÍ DESKY vám nebude povolen.

Pokud kodex badatele odsouhlasíte, je vaše autorizace ukončena. Při následném přihlášení doporučujeme provést změnu vašeho přístupového hesla.


KROK 5
SEZNAMTE SE S MANUÁLEM AUTORIZOVANÉHO BADATELE PROJEKTU NÁRODNÍ DESKA

Před zahájením práce se seznamte s manuálem pro práci autorizovaného badatele projektu NÁRODNÍ DESKA: ZDE.

SEZNÁMENÍ S MANUÁLEM PROSÍM NEPODCEŇUJTE!

NÁRODNÍ DESKA je koncipována jako databáze, je proto důležité maximálně sjednotit způsob vkládaní dat. To umožní jejich správné třídění a zobrazování.


KROK 6
DEJTE SE DO PRÁCE
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI