Národní deska
účastníků 1. světové (velké) války
pro Království české, Markrabství moravské a Vévodství slezské
zaniklého Rakousko – Uherska
v hranicích současné České republiky

Zapojte se do projektu

Pamětní desky obcí

Karty účastníků války

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide