Hlavní obrázek

František Svoboda


Vložen za obec:
Týniště nad Orlicí
Datum a místo narození:
30. srpna 1894 - Týniště nad Orlicí, Rakousko-Uhersko
Datum a místo úmrtí:
17. května 1915 - Pralkowce, Polsko
Příčina smrti:
padl v boji
Místo hrobu:
Pralkowce, Polsko
Domovská obec:
Týniště nad Orlicí
Bydliště v době odvodu:
Týniště nad Orlicí, Rakousko-Uhersko
Povolání:
sklář
Národnost:
česká
Rodinné poměry:
svobodný
Doplňující osobní informace:

František Svoboda se narodil 30. srpna 1894 v Týništi nad Orlicí v čp. 57. Jeho otec byl František Svoboda, sklář z Týniště nad Orlicí, a matka Anna, rozená Javůrková, z Týniště nad Orlicí. Po absolvování měšťanské školy se vyučil řemeslu svého otce sklářství a tuto činnost dále vykonával.


Rakousko-uherská armáda

Nástup do armády:
září 1914
Vyřazení z armády:
17. května 1915
Doplňující informace:

Po vypuknutí války byl na mobilizační příkaz povolán na konci září 1914 a nastoupil u 30. střeleckého pluku u XI. setiny, s kterou následně vyjel na východní frontu. 17. května 1915 padl v nedožitých jedenadvaceti letech v bitvě u Pralkowce u Přemyšlu v oblasti Halič, zde byl také 2. června 1915 pohřben


JEDNOTKY
30. střelecký pluk

VOJENSKÉ OPERACE
bitva u Pralkowce u Przemyslu
Datum začátku:
květen 1915
Místo operace:
Pralkowce, Polsko
Zobrazit zdroje