Hlavní obrázek

Karel Telecký


Vložen za obec:
Týniště nad Orlicí
Datum a místo narození:
30. června 1888 - Týniště nad Orlicí, Rakousko-Uhersko
Datum a místo úmrtí:
19. října 1915 - Pardubice, Rakousko-Uhersko
Příčina smrti:
následek válečného zranění
Místo hrobu:
Týniště nad Orlicí, Česká republika
Domovská obec:
Týniště nad Orlicí
Bydliště v době odvodu:
Týniště nad Orlicí, Rakousko-Uhersko
Povolání:
strojník
Národnost:
česká
Doplňující osobní informace:

Karel Telecký se narodil dne 30. června 1888 v Týništi nad Orlicí v čp. 6 otci Karlu Teleckému, koželuhu z Týniště nad Orlicí, a matce Josefě, rozené Sejkorové, z Týniště nad Orlicí. Karel Telecký byl povoláním strojník.


Rakousko-uherská armáda

Nástup do armády:
červenec 1914
Vyřazení z armády:
19. října 1915
Místo nástupu:
Hradec Králové, Rakousko-Uhersko
Doplňující informace:

Po vypuknutí války při mobilizaci byl okamžitě ze zálohy povolán k 18. pěšímu pluku v Hradci Králové a jako „feldvebel“ (šikovatel) 4. roty byl poslán na východní frontu. Při boji s Ruskou armádou byl 6. října 1915 v bitvě u Gorlice v Haliči raněn do míchy. Následně byl převezen do jezdeckých kasáren v Pardubicích, kde na toto vážné zranění 19. října 1915 zemřel. 21. října 1915 byl pohřben v Týništi nad Orlicí.

 


JEDNOTKY
18. pěší pluk Hradec Králové
Datum začátku:
červenec 1914
Datum konce:
19. října 1915

VOJENSKÉ OPERACE
bitva u Gorlice
Datum začátku:
říjen 1915
Datum konce:
6. října 1915
Místo operace:
Gorlice, Polsko

DALŠÍ
DOSAŽENÉ HODNOSTI
  • šikovatel
ZRANĚNÍ A NEMOCI
  • 6. října 1915, Gorlice, Polsko, smrtelně zraněn do míchy

Rodný dům Karla Teleckého. Týniště nad Orlicí, Mostecká 6. (roubenice vpravo)
turkova_1880_result.jpg
Zobrazit zdroje