Hlavní obrázek

Robert Sýkora


Vložen za obec:
Týniště nad Orlicí
Datum a místo narození:
20. března 1895 - Týniště nad Orlicí, Rakousko-Uhersko
Domovská obec:
Týniště nad Orlicí
Bydliště v době odvodu:
Týniště nad Orlicí, Rakousko-Uhersko
Povolání:
čalouník
Národnost:
česká
Doplňující osobní informace:

Robert Sýkora se narodil 20. března 1895 v Týništi nad Orlicí. Po absolvování měšťanské školy se vyučil čalouníkem a tuto práci i vykonával.


Rakousko-uherská armáda

Doplňující informace:

Byl uznán schopným vojenské služby a následně byl povolán k 18. pěšímu pluku v Hradci Králové. Po absolvování výcviku s plukem odjel na východní frontu. Při boji proti ruské armádě byl 21. června 1916 zajat.


JEDNOTKY
18. pěší pluk Hradec Králové

ZAJETÍ
Datum zajetí:
21. června 1916
Datum propuštění:
19. července 1916

Československá legie v Rusku

Nástup do armády:
19. července 1916
Vyřazení z armády:
2. září 1917
Doplňující informace:

Při boji proti ruské armádě byl 21. června 1916 zajat. V zajetí v městě Darnice se 19. července 1916 přihlásil do československého vojska v Rusku, kde byl zapsán k 1. střeleckého pluku. Z důvodu více jak 2 měsíčního léčení byl však dne 2. září 1917 z legie vyřazen.

 


JEDNOTKY
1. střelecký pluk Mistra Jana Husa
Datum začátku:
19. července 1917
Datum konce:
2. září 1917

DALŠÍ
ZRANĚNÍ A NEMOCI
  • léto 1917, dlouhodobě nemocen, vyřazen ze stavu čs. legie
Zobrazit zdroje